Förhandlingar i långbänk om rätt att jobba till 69

2:02 min

Alliansens vallöfte om att alla ska ha rätt att jobba fram till 69 års ålder har fastnat i förhandlingar mellan de politiska partierna inom pensionsgruppen. Regeringen vill ha en uppgörelse med socialdemokraterna som kräver att andra viktiga regeländringar görs samtidigt.

 – För att överhuvudtaget diskutera förändrade åldersgränser så måste man också göra förändringar på arbetsmarknaden och förändringar i sjukersättningssystemet som gör att fler kan vara kvar på arbetsmarknaden och orka jobba, säger Socialdemokraten Tomas Eneroth.

Socialdemokraterna har ställt sig avvaktande till alliansens vallöfte om att alla ska ha rätt att jobba kvar till 69 års ålder.

En förutsättning för en uppgörelse är att pensionsgruppen samtidigt säger ja till att lösa problemet med att för få i dag ens orkar jobba kvar tills de är 61.

Många med lägre inkomster behöver hjälp att stanna kvar i tunga jobb.

Det är vanligare att akademiker och tjänstemän arbetar kvar högre upp i åldrarna.

Pensionsgruppen som förvaltar den stora pensionsuppgörelsen i början av 90-talet består av regeringspartierna och socialdemokraterna - och det viktigt att få med alla på tåget, säger Ulf Kristersson som är socialförsäkringsminister och ordförande i pensionsgruppen.

– Mycket viktigt. Jag tror ingen av oss har någon ambition annat än att det ska vara enigt, säger Ulf Kristersson.

Tror du att ni kan komma överens?

– Jag är helt övertygad om det, säger han.

Det var en socialdemokratisk regering som först höjde rätten att jobba kvar till 67 år - en lagändring som kritiserades av såväl arbetsgivare som fackförbund. 

För de allra flesta påverkas pensionen av avtal och regler på arbetsmarknaden.

Det går till exempel inte att få a-kassa eller sjukersättning efter 65.

Så att enbart gå fram och höja rätten att arbeta kvar ytterligare två år är inget alternativ, säger också socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

– Från 67 till 69, det vill säga rätten att vara kvar längre, är en del av pensionsreformen och den ska tas upp i den parlamentariska pensionsgruppen och där har vi enats om ett ännu bredare grepp som täcker alla åldersfrågor i hela pensionssystemet.

– Vi är väldigt måna om att man inte stretar emot. Det finns inget utrymme att säga vi inte tänker höja några pensionsåldrar, det går bara inte.

Kan du garantera att det blir färdigt innan 2014?

– Nej, jag garanterar inget sådant alls, säger Ulf Kristersson.