Spänt mellan franska fackföreningar och Sarkozy

1:49 min

I Frankrike får fackförbunden äntligen sin efterfrågade jobbkonferens med president Sarkozy i dag, men redan innan de satt sig ner är motsättningarna stora.

Fackförbunden upprörs över att Sarkozy redan lanserat förslag på egen hand och oroar sig för att konferensen kommer att handla om annat än arbetslösheten, som till exempel företagens konkurrenskraft. 

Bland annat säger de definitivt nej till Sarkozys idé om en social moms, TVA sociale.  

Begreppet har synts och hörts överallt i media de senaste dagarna.

Idén är att sänkta företagsavgifter ska betalas av en höjd moms.

– TVA sociale är kanske bra för företagen, men jag tror att det är ett slag i luften, säger Monsieur Nieyer.

Han vet till skillnad från många andra jag frågar vad social moms står för, men han ifrågasätter starkt poängen med att lägga över kostnaderna på konsumenterna och tror inte att franska företag skulle få mer kraft:

I stället för höjd moms borde det allmänna socialförsäkringssystemet kunna bära av och ersätta sänkta arbetsgivaravgifterna, föreslår andra. Det är upplagt för strid.

Samtalen kommer också att handla om flexiblare anställningsförhållanden och arbetstider.

Företagen vill kunna anpassa personalstyrkan efter orderingång, också det en stridsfråga.

Däremot finns ett gemensamt intresse för att hitta former för deltidsarbetslöshet i stället för totalt avsked.

Arbetsmarknadsminister Xavier Bertrand hävdade igår att en anställd, som har 1 700 euro i lön kostar en tysk arbetsgivare 2 700 euro, medan den franske betalar 3 800 euro.

Från presidentpalatset hörs därför att Sarkozy vill få till strukturella reformer och inte nya besparingspaket.

Mötet i dag hålls förstås i skuggan av både nedgraderingen av Frankrike, som låntagare och presidentvalet i april.