NORRTÄLJE

Skolchef får sparken

Högsta chefen för Norrtäljes skolor får sparken. Kommunledningen har beslutat att förvaltningschef Ulf Gustavsson ska sluta med omedelbar verkan.

Bakgrunden är att det inte längre finns förtroende för honom. En utredning som gjorts har visat att många anställda upplevt verksamheten alltför toppstyrd.

- Den kompetens som finns i organisationen utnyttjas inte fullt ut, och det är en grundförutsättning för att skolan ska utvecklas långsiktigt positivt. Skolan i Norrtälje kommun ska ha ett mycket bra ledarskap, säger kommundirektör Per Nordenstam i en kommentar.