Dammigt värre med zeoliter i tvättmedlet

Tillhör du de som tycker att du har det ovanligt dammigt hemma? Forskning gjord vid Lunds tekniska högskola visar nu att besvärade höga koncentrationer av damm kan bero på zeoliter i det tvättmedlet.

- Zeoliterna är mineralpartiklar som tillsätts i tvättmedlet för att göra vattnet mjukare och öka tvätteffekten, berättar Mats Bohgard, professor vid avdelningen för ergonomi och aerosolteknologi.

Att tvättmedel med zeoliter i dammar är något som varit känt i många år inom tvätteribranchen, men Mats Bohgard och hans kollegor är de första som gjort systematiska mätningar kring det här. Luftanalyser från fyra enfamiljshus i Lundatrakten visar att koncentrationen av damm var mellan 5 och 100 gånger högre hos de som använt zeolittvättmedel jämfört med hos de som använt tvättmedel utan.

Problemet är att mycket av zeoliterna blir kvar i tvätten även efter sköljning eftersom många av dagens tvättmaskiner är så vattensnåla. Dessutom hjälper torktumlare av kondenstyp till att sprida zeolitdammet ännu mer. Om zeolitdammet är farligt för hälsan eller om bara är ett renhållningsproblem, det vet man inte idag. Det är något Lundaforskarna gärna vill ta reda på i framtida samarbeten med medecinsk expertis.

På konsumentverket har man ett handfast tips för de som vill minimera zeolitdammet hemma:

- Leta efter en tvättmaskin som har betyget 3 eller bättre på partikelrester, säger Karin Johansson Bülow på konsumentverkets testlab.

Av de 133 tvättmedel som finns på marknaden så innehåller 15 procent zeoliter. Bra att veta är också att zeoliter bara finns i pulvervarianterna.