Migrationsdomstol

Fortsatt kamp för ny domstol

Karlstads kommun ger inte upp kampen för att landets fjärde migrationsdomstol ska förläggas till Karlstad.

 Trots att Domstolsverket i höstas föreslog att domstolen ska placeras i Umeå så kommer kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M) och förvaltningsrättens chef Anders Österlin i morgon att uppvakta justitieminister Beatrice Ask i Stockholm.

Vid uppvaktningen kommer de att presentera fördelarna med en placering i Karlstad, bland annat det geografiska läget och goda rekryteringsmöjligheter.

--Vi vill visa på fördelarna som finns med att förlägga en migrationsdomstol till Karlstad, en placering som skulle bredda arbetsmarknaden och stärka regionens tillväxt med runt 40 nya jobb, säger Per-Samuel Nisser.

I dag finns migrationsdomstolar i Stockholm, Göteborg och Malmö.