Linköping

Kvinnor ska lösa pilotproblem

1:31 min

Antalet godkända sökande till försvarets flygskola har halverats på senare tid. Överbefälhavare Sverker Göranson anser att en del i lösningen är att få fler kvinnor att bli piloter. Försvarsminister Sten Tolgfors, säger att frågan har hög prioritet.

– Det finns någonting som heter spatial förmåga som ibland är bättre när man ska hantera flera komplexa system samtidigt. Vi har till exempel inom rekrytering mot stridsfordon och stridsvagnar konstaterat att en hel del tjejer har bättre spatial förmåga än vad killarna har, säger Sverker Göranson.

– Man ska vara försiktig och inte dra för långtgående slutsatser, men man ska naturligtvis prova alla vägar. Och så ska man söka efter kompetenser. Om det är en kille eller tjej spelar egentligen ingen roll.

Det är inte färre som söker till flygskolans pilotutbildningar nu men det är betydligt färre än förut som blir godkända. Det handlar om en halvering från 2010. Detta är väl känt inom försvaret där man nu funderar över hur budskapet om möjligheterna i yrket ska nå ut till fler.

– Jag tror att dagens ungdomar kanske ställer andra krav på häftighet. Detta är lite raljerande, men många har redan levt ut det här med att flyga i sina dataspel. Jag hoppas att det inte är så, utan det kanske mer handlar om att vi måste visa upp oss och marknadsföra oss för att locka flera ungdomar, säger överste Magnus Westerlund som är chef för helikopterflottiljen på Malmen.
 
Försvarsminister Sten Tolgfors besökte Malmen i går när försvarets nya Helikopter 16 överlämnades från Försvarets materielverk till helikopterflottiljen. Och han ser just de nya helikoptrarna som ett bra sätt för försvaret att få fler blivande bra piloter att söka till flygskolan.

– Staten satsar på den här verksamheten, det är prioriterat. Då tror jag också det kommer att bli mer attraktivt att söka sig till verksamheten, säger Sten Tolgfors.