2012-01-17

Bargostipeanda dáiddarii.

4:49 min

Duojár Per-Issát Juuso oažžu dáiddarádi bargostipeandda. Dál áigo son ovddidit iežas dujiid ja lagamuš áiggi lea čeabetčiŋat mat galget hábmejuvvot muitala duojár Per-Issát Juuso