Saab

Inga förhandlingar kring Saablicenser

Varken Saab AB eller General Motors förhandlar med intressenter till Saab Automobiles konkursbo om framtiden för biltillverkaren.

Saab Automobiles tidigare ägare General Motors äger tekniklicenserna till Saabs nuvarande bilmodeller 9-5 och 9-4X.

Om någon vill producera dessa bilar måste GM lämna sitt godkännande. Något företaget inte gjorde när Youngman ville investera i Saab, vilket ledde fram till Saabs konkurs.

Men än så länge sker inga förhandlingar mellan GM och intressenter.

– Vi för inte diskussioner med någon, säger James Cain presstalesman på GM till P4 Väst.

Inte heller Saab AB som äger varumärket Saab, och som således ska godkänna om någon ny ägare ska få använda namnet Saab, har några förhandlingar med konkursboets intressenter.

– Vi för inte några sådana diskussioner, meddelar Erik Magni, på Saab AB:s pressavdelning.

Vad krävs för att Saab AB ska godkänna att en ny ägare använder namnet Saab?

– Det kan vi inte uttala oss om förrän vi fått något att ta ställning till. Men det är viktigt att vi delar synen på varumärket, dess innebörd och hur det ska utvecklas framöver.