flen

Göran Persson fick byggnotan sänkt

Före detta statsministern Göran Person gjorde idag upp med det byggföretag han legat i tvist med sedan i höstas.

Göran Persson gick idag med på att betala byggföretaget 275 000 kronor av de nästan 500 000, som fakturerats.

Persson vägrade betala eftersom han ansåg debiteringen innehöll arbetstid, som aldrig utförts i samband med ombyggnationer och renoveringar av hans omtvistade hus vid sjön Båven utanför Flen i Sörmland.

Parterna mötte så efter en del skriftväxling i Nyköpings tingsrätt för en muntlig förberedelse och där kom de alltså överens i en s.k. förlikning.

Persson gick alltså med på att betala 275 000 kronor av de 500 000 byggfirman ursprungligen krävt.