Ronneby

Tar krafttag mot misshandel i relationer

1:36 min

För att minska våldet i nära relationer ska alla i Ronneby kommun, alla förvaltningar tillsammans med frivilligorganisationer och polisen börja arbeta tillsammans enligt vad man kallar Modell Ronneby.

Det handlar bland annat om att lära sig se tecknen på misshandel, säger socialsekreterare Mona Olausson.

– Man kanske isolerar sig, att man inte är med på fester, att man söker vård ofta.

Lär ut hur man upptäcker misshandel
Förra året antog Kommunfullmäktige i Ronneby en handlingsplan med målet att arbeta för att förebygga och minska våld i nära relationer.

För att nå målet ska man bland annat arbeta för att lära alla att upptäcka relationsvåld och arbeta förebyggande. Och våldet är utbrett, enligt Sofie Ceder, folkhälsosamordnare.

När arbetet nu börjar är Roger Gardell, ordförande i Folkhälsorådet, övertygad om att mycket misshandel ska komma fram i ljuset.