Örnsköldsvik

Samverkar mot överbeläggningar

1:22 min

I Örnsköldsvik har kommunen och landstinget i 2,5 år jobbat med en typ av vårdsamverkan för att minska patienters tid på sjukhuset och därmed överbeläggningar.

En egen enhet som kommunen driver gemensamt med landstinget öppnades för patienter som tidigare skulle tagit upp sjukhusplats. Samverkan påbörjades i samband med omorganisationen vid sjukhuset.

– Det var en del i förändringen för att säkra att inte överbeläggningarna skulle bli så stor problematik och att vård skulle ske på rätt vårdnivå, säger sjukhusdirektör Monika Johansson är.

När sjukhuset sa upp personal och minskade antalet vårdplatser startade alltså samarbetet mellan Örnsköldsviks kommun och landstinget. Man öppnade bland annat en ny enhet, som kallas Via-enheten och som är placerad på sjukhuset med 22 vårdplatser för patienter som är medicinskt färdigbehandlade men som inte är i skick att åka hem.

Detta är ett unikt sätt att jobba på i Sverige. Nu har Västerbottens utvecklingsenhet gjort en utvädering av projektet.

Enligt rapporten finns det delar inom projektet som måste utvecklas. Men överlag har resultat av vårdsamverkan varit lyckat. Och därför ska man nu fortsätta utveckla den så kallade Via-enhet och samarbetet mellan kommun och landsting.

– För medborgarna har det varit en stor vinst, men även för oss inom sjukhuset, primärvård och kommunen, för den här mellanvårdsformen som Via utgör har möjliggjort dragspelseffekt, att när det har varit trångt på kommunen och med hög belastning så  har Via hjälpt till där. Och när det har varit väldigt fullt på sjukhuset så har Via haft en rollen där.

– Den har fyllt en väldigt viktig funktion i de här situationerna, säger sjukhusdirektör Monika Johansson.