FN: Illegala aborter ökar igen

De farliga olagliga aborterna bland fattiga kvinnor i uländerna bryter trenden och har börjat bli fler. Nästan hälften av aborterna i världen är i dag bakgatsaborter, varnar FN:s världshälsoorgan WHO i en färsk rapport.

De legala aborterna i världen har minskat under många år för att i dag ligga strax under 30 per tusen i kvinnor i åldern 15 och 44 år. 1995 var abortfrekvensen 35. Mellan 2003 och 2008, senaste året med färdig statistik, var frekvensen 28-29.

Nedgången har hittills också gällt de olagliga aborterna i fattiga länder - helt enligt FN:s Millenniummål för folkhälsan, skriver den brittiska medicinska tidskriften Lancet.

Var femte graviditet slutade 2008 med abort. Samtidigt är abortfrekvensen lägst i länder med liberala abortlagar, enligt WHO.

1995-2008 ökade de illegala aborterna från 44 till 49 procent av alla aborter. Stränga lagar är inte synonymt med låg abortfrekvens, visar statistiken.

Totalt genomfördes nästan 44 miljoner aborter 2008, att jämföra med 42 miljoner 2003 och knappt 46 miljoner 1995 då världens befolkning var långt mindre än i dag. 78 procent av aborterna skedde i uländerna 1995 och 86 procent 2008.

Åtgärder som familjeplanering, för att minska de oönskade graviditeterna, och säker abortvård är avgörande för om FN:s Millenniummål ska uppnås, är WHO:s slutsats.

(TT)