Regeringen vill ha strängare straff för vapenbrott

2:24 min

Från och med nästa sommar kommer fler att dömas för vapenbrott i Sverige. Det hoppas i alla fall Regeringen som nu föreslår flera skärpningar av lagstiftningen. Bland annat kommer det att anses extra allvarligt att bära vapen på en skola eller på en allmän plats.

– Vi har en bestämd ambition från regeringen att bättre än hittills komma åt de illegala vapnen. Det gäller både införsel, hantering och det sätt de kan komma till användning på, säger justitieminister Beatrice Ask.

Förslaget innebär en rad förändringar. Dels handlar det om att tydligare beskriva vad som gör ett vapenbrott extra grovt.

Det handlar bland annat om hur farligt själva vapnet är, men också om var det finns.

Den som till exempel bär vapen på allmän plats eller på en skola kan alltså vänta sig strängare straff framöver, säger Beatrice Ask.

– Det blir per automatik ett grovt vapenbrott och då blir straffet fängelse i sex månader. Avsikten är att markera det allvar som vi ser på just företeelsen av vapen som gör att människor kan komma till skada.

En annan förändring är att det blir straffbart att förvara skjutvapen åt någon annan.

Det blir också straffbart att ta in vapen från ett annat EU-land utan att anmäla det till svenska myndigheter.

Redan i dag är man skyldig att anmäla alla vapen som tas in i landet, men det har inte tidigare varit straffbart att missköta den skyldigheten.

Dessutom ska kraven på vapenhandlare skärpas på flera sätt.

– Det får inte vara så att man har en bra person, en hederlig person, som har tillståndet och sedan finns det en massa verksamhet vid sidan av. Genom att göra förändringar på det här sättet så fångar vi in att det inte ska vara lagligt, säger hon.

Förslagen finns i en lagrådsremiss som regeringen beslutar om i dag.

Om allt går enligt planerna kommer lagändringen att träda i kraft första juli 2012.

Tanken med alla förändringarna är alltså att det ska bli lättare att döma den som gör sig skyldig till vapenbrott.

Bakgrunden är bland annat dödsskjutningarna på skolor i Finland 2007 och 2008.

Efter terrorattentaten i Norge och skjutningarna i Malmö tycker nu justitieministern att det också behövs en skärpning av straffskalan för vapenbrott och snart tillsätter regeringen en utredning om det.

– Jag tror att vapenlagstiftning är något man måste se över hela tiden därför att dels förändras kriminaliteten och den illegala vapenanvändningen och dels har vi allvarliga problem, säger justitieminister Beatrice Ask.