Lövsta

Fiber till alla socknar senast 2018

7:31 min

Den nya organisationen Fibernät Gotland kommer nu att bjuda in alla nystartade fiberföreningar på Gotland  till ett rådslag. Paraply organisationen skall också hjälpa alla socknar att komma igång.

Rådslaget skall ske på Lövsta den 4 februari och då hålls ett "öppet forum" under ledning av Thomas Norrby från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Mötet hålls för att underlätta utbyggnaden av fibernät och göra det möjligt med en "enhetlig och bra infrastruktur".

Idag presenterades Fibernät Gotland ekonomisk förening. Det är en ny paraplyorganisation som skall se till att alla Gotländska socknar kopplas ihop med fiber under de kommande åren.

Med en miljon kronor i stöd av regionen och länsstyrelsen kommer nu Fibernät Gotland att ta fram gemensamma kartor där allt i marken skall finnas utsatt och se till att alla fibrer håller gemensam kvalite.

I framtiden skall också Fibernät Gotland kunna göra gemensamma upphandlingar för alla Gotlands fibernät mot tele och internet operatörer. Men NÄR skall då hela Gotland vara uppkopplad med fiber? Vår reporter Lasse Ahnell har frågat några fiberföreträdare som tror senast 2018

Tommy Andersson i Linde Lojsta fiberförening, säger att efter några år BLIR det billigare telefon, bredband och tv för de som kopplat in sig till fibernäten på Gotland, det visar nu siffror från de fem fiberföreningar som idag har kopplat upp mer än 1000 abbonenter i tjugo gotländska socknar.