För lätt få sms-lån, anser Kronofogden

Antalet ärenden om obetalda sms-lån hos Kronofogden ökar igen. Under fjolåret fick Kronofogden in 33 064 ärenden som gäller obetalda snabblån, en ökning med 18 procent jämfört med 2010.

Ungdomars andel av de obetalda lånen ligger kvar på samma nivå som under 2010, 19 procent. Kvinnors andel ligger mycket nära 50 procent.

Sms-lånen har blivit än mer lättillgängliga och kreditprövningen alltför lättvindig, anser Kronofogden.