Säffle

Så ska Vänerområdet bli mer attraktivt

1:40 min

Hur kan Vänernområdet göras mer attraktivt för turister?
Det var en av huvudfrågorna då det tredje Vänerseminariet ägde rum på Krokstad Herrgård i Säffle.

En av gästföreläsarna var Dick Netterlid, projektledare för Vänerhamnar.
- Vänern upplevs i dag lite som en transportsträcka. Det är någonting man reser genom. Vi vill informera om vad Vänern har mer att erbjuda. Vi har ju ändå en tredjedel av Sveriges skärgård i Vänern, och det finns mycket öar som inte ens en båt har lagt till på än, säger Dick Netterlid.

Mötet i Säffle var den tredje av fem Vänerseminarier. Fokus är besöksnäringar i området. Många av deltagarna verkar eniga om att Vänern har stora potentialer att bli en huvudattraktion för turister som besöker Värmland och övriga landskap runt sjön. Men en hel del arbete krävs för att man ska nå dit.

Karin Jansson
karin.jansson@sverigesradio.se