Länsmuseichefen slutar

Landsantikvarien och länsmuseichefen Majvor Östergren, kommer att lämna sin tjänst vid årsskiftet på egen begäran. Personalen informerades om detta nu på morgonen. Ännu finns inga närmare uppgifter om anledningen till att Majvor Östergren slutar.