Göteborg får vindkraftel från Töreboda

Göteborgspolitikerna ger klartecken till nya satsningar på vindkraft - långt från Göteborg. Igår godkände kommunstyrelsen 10 vindkraftverk Töreboda, 18 mil från Göteborg:

Kommunägda bolaget Göteborg Energi har idag vindkraft i Gårdsten och på Risholmen-Arendal och utanför Göteborg också i Dals-Ed, Askersund och Falköping.

Nu planeras fler vindkraftverk, bland annat på en skogsfastighet i Töreboda där 20 verk börjar byggas i höst om allt går i lås.

Göteborg Energi ska äga hälften av verken och får punga ut med 300-400 miljoner kronor under två år. Med det fördubblar nästan bolaget sin årsproduktion av vindkraftsel (i Töreboda beräknas en årsproduktion på 50-60 GWh).

Men om Göteborg Energi ska klara sitt mål att 2015 producera 500 GWh med vindkraft - vilket motsvarar 10 % av Göteborgs totala elförbrukning - behövs runt 100 vindkraftverk. Så nu undersöks möjligheterna på flera andra håll i Västra Götaland och Halland (bl.a. i Lerum och Svenljunga).

Att bolaget då måste gå utanför de 10-12 mil från Göteborg, som ägardirektivet anger som gränsen, godkändes igår för Törebodaverken av en majoritet i Göteborgs kommunstyrelse.

Kristdemokraterna är de enda som är tveksammma. Om det är lönsamt att satsa på vindkraft borde andra aktörer än kommunägda bolag lockas och är det inte lönsamt borde inte Göteborg Energi riskera skattemedel, menar KD.

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sverigesradio.se>