BEATRICE ASK

Kriminologer protesterar mot lämnat samarbete

2:28 min

Efter terrorattentaten i Norge i somras gjorde de nordiska statsministrarna gemensamma uttalanden om vikten av samarbete mellan länderna. Ändå har Sverige ensidigt beslutat att lämna det Nordiska samarbetsrådet för kriminologi, med omedelbar verkan.

Samtliga ledande kriminologer i Sverige protesterar nu mot beslutet och de får stöd av framstående forskare i de andra Nordiska länderna. Professor Jerzy Sarnecki, säger att utträdet kommer att skada svensk forskning.

– Det som går förlorat är det här vardagliga samarbetet som bygger rätt mycket på personkännedom mellan forskarna i de olika nordiska länderna. Det är små miljöer, de behöver varandra. Det som går förlorat är startbidrag för unga forskare som vill starta sina karriärer.

Det Nordiska samarbetsrådet för kriminologi anordnar bland annat seminarier där forskarna kan lära av varandra och starta gemensamma forskningsprojekt. I ett brev till Justitieminister Beatrice Ask skriver nu ledande forskare i kriminologi, i samtliga nordiska länder, att rådet inte kan ersättas av andra internationella samarbeten. Forskarna hoppas därför att regeringen ska ta tillbaka beslutet.

Men justitieminister Beatrice Ask säger att hon vill prioritera bland annat ett internationellt pris i kriminologi som delas ut i Stockholm varje år. De nordiska statsministrarna pratade mycket om samarbete efter terrorattentaten i Norge i somras, men justitieministern tycker ändå inte att det är fel att avsluta ett 50-årigt nordiskt samarbete i kriminologi.

– Vi tycker inte att det motsvarar kostnaderna det man får ut av det hela. Vi ser framför oss att vi kan samarbeta mer på andra sätt. Det är mer en form av att minska på utgifter som vi inte tycker är rimliga för att kunna göra mer av det som är bra.

1,3 miljoner kostar det här. Är det för mycket pengar?

– Ja, om man inte får så mycket mer än några konferenser för det så är det mycket pengar.

Jerzy Sarnecki håller inte med.

– Här har alltså forskarna rätt små resurser i olika små länder som kan vinna mycket stora fördelar om de samarbetar. Det kanske inte alltid syns till vardags i det politiska livet, men jag tror att det har mycket stor betydelse.

Rådet finansieras solidariskt av de nordiska länderna. För Sveriges del är bidraget 1,3 miljoner kronor per år. Det är bara några tusendels procent av rättsväsendets totala budget på nästan 38 miljarder kronor och Jerzy Sarnecki är besviken.

– Det här handlar om väldigt, väldigt lite pengar, som skapar förutsättningar för ett utbyte mellan nordiska länder som eljest inte skulle finnas. Det är bara så.