VU ställer sig bakom Juholts version om a-kassan

0:45 min

Socialdemokraternas verkställande utskott tror på Juholts version av hur a-kassan hanterades i budgetmotionen i höstas. Det har varit en av de frågor där Juholt fått som mest kritik.

Socialdemokraternas verkställande utskott ställer sig bakom Juholt när det gäller a-kassan och budgetmotionen.

Frågan handlar om huruvida Juholt velat stryka en höjning av a-kassan och i så fall ljugit om det i efterhand.

Så väl Håkan Juholt som partiets ekonomisk-politiske talesperson Tommy Waidelich har hävdat att de aldrig försökte lyfta ur förslaget om höjd a-kassa ur utkasten av budgetmotionen.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin har krävt att frågan skulle redas ut i partiledningen.

Efter närmare sju timmars möte meddelade partiets presschef att mötet återupptas i morgon och att inga besked om Håkan Juholts framtid lämnas i kväll.

Enligt Håkan Juholt själv hade mötet klargjort turerna kring partiets budgetförslag, men att mötet annars handlat om politiska strategier för framtiden.

På frågan om VU uttalat förtroende för honom, svarade han att "det här var inte ett sådant möte".

Ekot