Satsning på skolan

(TGM budgetförslag) Fler vuxna i skolan å en ökad satsning på äldreomsorgen. Det är några av punkterna som socialdemokraterna och vänsterpartiet i sundsvall lägger tyngdpunkten på i det budgetförslag man presenterar idag.
Det tilldelas 10 miljoner till skolan för att man ska få fler vuxna i skolan. Behovet av nya boenden för äldre och funktionshindrade har blivit allt större och för att kunna starta utbyggnaden så snart som möjligt vill socialdemokraterna och vänsterpartiet satsa en stor del av budgeten på detta.