Saab

Norsk jobbjakt gav jättefångst

Bemanningsföretaget Jobbprofilen hoppades finna 50 jobb i Norge åt Saab-arbetarna men hittade 1 500. Det handlar bland annat om ingenjörer, målare, mekaniker och plattsättare som behövs inom olje- och byggsektorn.

Bemanningsföretaget har kontaktat arbetsförmedlingen i Trollhättan som lovat att ordna en rekryteringsdag, skriver Ttela.