Vilhelmina

Frihetsberövade föräldrar begär skadestånd

Det par från Vilhelmina som i december frihetsberövades misstänkta för att ha misshandlat sitt lilla barn kommer att begära skadestånd från Justitiekanslern, JK.

Det var den 3 december som föräldrarna kom in med det svårt skadade barnet till vårdcentralen i Vilhelmina. Barnet transporterades med helikopter till sjukhuset i Umeå och föräldrarna togs in för förhör. De satt sedan frihetsberövade i tre dagar, tills en rättsläkare konstaterade att deras egen berättelse var trovärdig.

Enligt mammans advokat Gunnar Swanström handlade de inblandade myndigheterna efter bästa förstånd under händelsen, men han menar att paret förtjänar en ersättning för det trauma som historien innebar.