Stockholm

Fler finska förskolor kan öppna i höst

1:23 min

Nu lovar Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm nya finskspråkiga förskoleplatser redan till hösten. Det är flera års köer till vissa av de finska förskolorna i kommunen, men Lotta Edholm säger nu att två nya förskolor kan öppna redan i höst.

– Jag tror att det är ganska realistiskt... . Det startar ju nya verksamheter i förskolan i Stockholm nästan varje dag. Att man då tar någon eller några av dem och gör dem till finska borde inte vara något oöverstigligt problem.

Utbildningsförvaltningen har kartlagt efterfrågan av finskspråkig förskola och kommit fram till att det behövs runt hundra platser till.

Behovet är störst i södra Stockholm, men även i väst fattas det platser och därför vill Lotta Edholm att förskolorna öppnas däromkring.

– Det kan till exempel vara Globenområdet eller Alvik dit det är lätt att ta sig. Sedan handlar det också om att vi hittar bra lokaler.

För två år sedan valde Stockholms kommun att bli en del av förvaltningsområdet för det finska språket, vilket betyder att de enligt lag måste erbjuda människor viss service på finska, till exempel förskoleverksamhet.

Men trots plikterna har köerna till de finska förskolorna inte blivit kortare de senaste åren, tvärtom.

Lotta Edholm kan inte säga hur många nya platser det kan bli redan i höst.

Nu har staden börjat informera alla stadsdelar om efterfrågan, och hoppas att de och eventuellt även de finska friskolorna börjar öppna nya platser.

Om inte så kommer kommunstyrelsen tvingas gå in och ge ett par utvalda stadsdelar order att ta fram platserna, säger Lotta Edholm. Och det kan hända snart i så fall.

– Under våren, gissar jag. 

Ramin Farzin, Sisuradion
ramin.farzin@sverigesradio.se