Uddevalla

Kommunen: ”Otydligt formulerat”

5:54 min

Uddevalla kommmun äger redan Ljungskile SK:s konstgräsplan som kommunen nu köper för 3,5 miljoner kronor. Men kommunen menar att det rör sig om en pant, som inte står med i avtalet.

– Det är kanske lite otydligt formulerat, säger Kenneth Erlandsson, kommuns ekonomichef till P4 Väst.

Uddevalla kommun menar att de har haft konstgräsplanen i Ljungskile som en pant för att försäkra sig om att planen inte byter ägare.

I ett sponsoravtal från 2007 står det att planen är kommunens egendom tills sponsringen skrivits av, vilket sker först 2017.

– Det här kom faktiskt som en nyhet för mig, säger Henrik Sundström (M), kommunalråd i Uddevalla och ordförande i tekniska nämnden till P4 Väst.

Borde man inte ha tittat på det här avtalet innan en sådan här affär genomfördes?

– Jo, det borde man naturligtvis ha gjort. Frågan är vad en sådan reglering hade att göra i en sponsoraffär. Nu måste vi se om det är en paragraf som gäller än i dag. Och om det gäller, då är frågan om det beslut vi fattade i går är giltligt elller inte, säger Henrik Sundström, kommunalråd i Uddevalla och ordförande i tekniska nämnden till P4 Väst.

Socialdemokraterna reserverade sig mot ärendet, och hanteringen av ärendet. De menar att det är ett förtäckt stöd av LSK.

Anna-Lena Heidar (S) och vice ordförande i tekniska nämnden ser beskedet som problematiskt.

– När det gäller den här typen av anläggningar är det Kultur och Fritidsnämnden som har ansvar för att fatta sådana här beslut. Och det här inköpet finns inte deras budget, inte i vår budget och det finns inte inte inom någon kommunfullmäktige beslutad budget, säger Anna-Lena Heidar.

Texten uppdateras löpande.