Partiet splittrat om Juholts framtid

Tre av socialdemokraternas partidistrikt kräver nu Håkan Juholts avgång. Samtidigt uttalar flera av distrikten sitt stöd för Juholt.

Det blåser allt snålare kring Socialdemokraternas partiledare Håkan Juholt. Samtidigt som det verkställande utskottet sitter i krismöte kommer nu krav från flera av socialdemokraternas partidistrikt på att Juholt avgår.

Partidistrikten i Örebro och Västmanland kräver hans avgång. Riksdagsledamoten Pia Nilsson är vice ordförande för Västmanlands socialdemokrater och gick ut med distriktets krav. 

– Vi saknar förtroende för Håkan Juholt, vi ser inte att han kan vara den fortsatta ledaren för vårt parti. Det finns det en total enighet kring, säger hon till Ekot.

Varför väntar ni inte till att VU gjort sin bedömning och kommit fram till sin slutsats?

– Vi tycker att det är viktigt för VU att få den här signalen från oss socialdemokrater i Västmanland redan nu, så att man känner att det finns ett tryck från vårt partidistrikt att hitta en annan lösning, säger Pia Nilsson.

Även Örebrodistriktet har gått ut med ett uttalande om att förtroendet för Håkan Juholt har tagit slut.

Dessutom vill även Sörmland att Håkan Juholt avgår, erfar Ekot. Distriktet har inte gått ut med kravet offentligt utan framfört det till partiets verkställande utskott.

Andra distrikt säger att de stödjer Juholt som partiledare. Norrbottensdistriktets ordförande Karin Åström säger i en kommentar nu på morgonen att Juholt är en oerhört skicklig politiker och att hon har företroende för honom.

I Håkan Juholts eget hemlän, Kalmar län, är förtroendet för honom orubbat.

– Det är ingen tvekan om att Håkan har ett fortsatt starkt stöd här, säger partidistriktets ombudsman Mattias Adolfson till P4 Kalmar.

Även flera andra distrikt uttalar stöd för Juholt. Phia Andersson, ordförande vid Södra Älvsborgs partidistrikt säger så här till Ekot:

– I partystyrelsen så gav vi ju VU i uppdrag att sätta sig ner och dra upp riktlinjer för hur vi ska gå framåt gemensamt som parti och tydliggöra vår politik. Det var ju det VU skulle sysslat med i dag. Att då kräva partiledarens avgång tycker jag är helt fel.

Vad får det för konsekvenser att några distrikt gör på det sättet?

– Jag tycker att det är bedrövligt. Det måste bli slut på det här, säger Phia Andersson.

Socialdemokraternas partidistrikt på Gotland kommer att hålla ett extra sammanträde i morgon, lördag, för att ta ställning till förtroendet för Håkan Juholt.

– Det är med anledning av att flera partidistrikt nu har meddelat att de önskar Håkan Juholts avgång.

Inte heller Värmlands partidistrikt kräver Juholts avgång utan kritiserar de distrikt som gått ut offentligt med sina avgångskrav.

– Det här måste hanteras internt och jag litar på att de valda representanter vi har i VU hanterar det på ett klokt sätt. Så jag vill avvakta vad de kommer fram till, säger ordförande Ann-Kristine Johansson till TT.

Ekot