Tyskland pressar euroländer om pakten

1:46 min

Tyskland pressar nu på hårt för att få igenom en överenskommelse om en europakt. Ytterligare ett nytt utkast till förslag har nu kommit där det finns flera förändringar jämfört med det senaste utkastet.

I förhandlingarna om en ny europakt har det visat sig att det inte är någon självklarhet att alla euroländer godkänner pakten. För att förslaget ska gå igenom räcker det att tolv av sjutton euroländer skriver under.

För att lägga tryck på att alla ska vara med står det i den senaste versionen att länder som inte skriver på inte heller ska kunna få ekonomisk hjälp i form av lån från EU:s räddningsfond.

En skrivning som verkar vara direkt riktad till Irland där ju folkomröstningar flera gånger ställt till problem för dem som vill ändra på EU:s fördrag och regler.

Nytt är, jämfört med tidigare, att det sägs att ett land som döms av EU-domstolen för att inte ha infört de hårdare budgetreglerna ska betala böter motsvarande 0,1 procent av landets bruttonationalprodukt. bötespengarna ska gå till EU:s nya räddningsfond.

Icke-euroländer ska kunna ansluta sig till överenskommelsen utan att vara bundna av budgetreglerna.

Detta är nu ännu tydligare uttryckt än det var tidigare.

För svensk del har det varit viktigt att få vara med på euroländernas möten. Så kommer det fortfararande inte att bli.

Statsminister Fredrik Reinfeldt fortsätter sina förhandlingar om villkoren trots att socialdemokraterna sagt nej till att ge sitt stöd till svenskt deltagande.

Miljöpartiet kan tänka sig att säga ja men bara om Sverige får samma juridiska undantag från att bli ett euroland som Danmark och Storbritannien har.

– Det är inte aktuellt, det är en process som tar flera år, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

– Det kommer framkalla massvis med andra krav på olika former av protokoll och fördragsförändringar.