Svidande kritik i Västmanland mot Juholt

0:53 min

Socialdemokraterna i Västmanland var först ut med att kräva partiledaren Håkan Juholts avgång. Från Örebrodistriktet kommer i princip samma budskap och krav. Västmanlandsdistriktet  vice ordförande Pia Nilsson är hård i sin kritik. Sven-Erik Österberg, som också sitter i verkställande utskottet, är distriktsordförande i Västmanland.

Socialdemokraterna i Västmanlands uttalande:

Socialdemokraterna befinner sig i en djup och allvarlig kris. Vi har alla ett ansvar för partiet och dess utveckling, men det största ansvaret att leda partiet ur krisen ligger hos partiordförande. 

I diskussioner med länets arbetarkommuner framkommer det tydligt att bland våra medlemmar, kommun- och landstingsvalda, förtroendevalda och väljare finns inte längre någon tilltro till Håkan Juholts möjlighet att vända utvecklingen.

Skälen till detta är många och beror inte på någon enskild händelse. Snarare är det ett längre förlopp där så väl kommunikativa misslyckanden som en oförmåga att leda partiets inre processer successivt urholkat förtroendet.

Vi upplever att väljarnas och många partimedlemmars förtroende för Håkan Juholt står i vägen för partiets möjligheter att bedriva en offensiv oppositionspolitik på den nationella arenan men också våra möjligheter att fortsätta vara framgångsrika regionalt och lokalt.

Med anledning av det utomordentligt allvarliga läge vårt parti befinner sig i har socialdemokraterna i Västmanlands län idag beslutat att vi inte längre har förtroende för Håkan Juholt som partiordförande. För partiets bästa bör han lämna sitt uppdrag.

Undertecknat av: Västmanlands läns, Distriktsstyrelse, Riksdagsledamöter, SSU, Kommunalråd, Landstingsråd, Samtliga ordförande i distriktets arbetarkommuner