Övervikt av jägare i vargbeslutsdelegationer

1:38 min

Forskare ifrågasätter nu hur rovdjurspolitiken i Sverige fungerar. Det visar sig att jaktintresset är överrepresenterat i de viltförvaltningsdelegationer som exempelvis beslutar om hur många vargar eller björnar som bör finnas i ett visst län.

Statsvetaren Simon Matti är forskare vid Luleå tekniska universitet och han arbetar med undersökningen där delegationsrepresentanterna själva fått svara på frågor om sina åsikter. Undersökningen gäller tre län;  två från det norra förvaltningsområdet och ett från det mellersta.

– Av de individer som ingår i delegationerna och som sitter som representanter för andra intressen så är det en ganska stor del som också räknar sig själva som jägare. På papperet representerar de annat, både politiker- och sak- och ägarintressen, berättar Simon Matti.

Varje viltförvaltningsdelegation består av sex politiker och så sju personer som var en och representerar ett av intresseområdena: Jakt och viltvård, na­turvård, friluftsintresset, markägare, lokalt näringsliv och turism, skogsnäring och trafiksäkerhet. I vissa län ska det även finnas representanter för yrkesfisket, fäbodbruket, rennäringen och sametinget.

Det är åsikterna bland politikerna i delegationerna som är den främsta orsaken till att det i de tre undersökta viltförvaltningsdelegationerna finns en överrepresentation av jaktintresset.

– Av de femton politiker som ingår i de här tre viltförvaltningsdelegationerna så är det nio stycken som ser sig själva som jägare, säger forskaren Simon Matti.

Vilka konsekvenser kan det här få?

– Det får ju den konsekvensen att just de frågor och intressen som jägarförbunden och jägare i allmänhet har i rovdjursfrågan får större tyngd i viltförvaltningsdelegationerna. Sen kan man diskutera om jägare är en homogen grupp som alltid tycker lika, men vår undersökning tyder lite på att det är så. Det finns vissa tydliga skillnader mellan jägargruppen och andra grupper i en del frågor. Det gör att makten i viltförvaltningsdelegationerna förskjuts lite grand till ett särintresse.

Vad kan det betyda i förlängningen?

– Man får ju anta att svenska folket i stort inte alla har samma åsikter som gruppen jägare. Om syftet med de här delegationerna är att öka legitimiteten hos allmänheten för rovdjurspolitiken så misslyckas man ju lite grand när man inte har en representation som stämmer överens med vad allmänheten tycker, säger Simon Matti.

I varje viltförvaltningsdelegation är det landshövdingen som är ordförande - resten av de politiska representanterna utses efter förslag från landstingen.