Domstolarna

Faderskap blir fråga för HD

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd för ett fall där två syskon i 40-årsåldern - varav en person bosatt i Jämtlands län - begär resning i ett faderskapsmål.

Test med hjälp av modern DNA-teknik har visat att deras far med 99,9 procents sannolikhet inte är far till ett tredje barn som han av domstol, för mer än 50 år sedan, fastslogs vara.

Mannen är nu avliden och inför fördelning av arbet vill de biologiska barnen ha det felaktiga faderskapsbeslutet ogiltigförklarat.