"Håkan Juholts ställning är försvagad"

4:14 min

Ekots inrikespolitiska kommentator Inger Arenander analyserar läget i det socialdemokratiska partiet efter att verkställande utskottet på fredagseftermiddagen uttalade sitt förtroende för partiordföranden Håkan Juholt.

Flera partidistrikt har ju krävt hans avgång, vad har Juholt för ställning i partiet?
– Den är naturligtvis försvagad. Partisekreteraren Carin Jämtin gav inte heller några bevekelsegrunder för verkställande utskottets fortsatta för Håkan Juholt. I stället talade hon om den djupaste krisen i partiets historia och att man nu skulle fortsätta med möten där man skulle diskutera reaktionerna som finns inom och utom partiet.

– Men om man jämför med hur det var förra gången som verkställande utskottet uttalade sitt förtroende för Håkan Juholt så kanske man kan dra några slutsatser av det.  Då var Håkan Juholt med på presskonferensen efteråt och svarade på frågor och redogjorde för vad som skulle göras bättre. Den här gången var han inte alls med.

Finns det något utrymme för fler olyckliga uttalanden?
– Förra gången sa Helen Fritzon som är ordförande i Skånedistriktet som är det största distriktet att fallhöjden för nya misstag var väldigt låg. Nu är det ju oklart hur verkställande utskottet har resonerat. Carin Jämtin sa bara att de pressuppgifter som har förekommit inte stämmer men hon sa inget om hur de har resonerat utan bara att det var hemligt.

– Det vi vet hittills är att partistyrelsen, som i alla fall skulle ha träffats nästa helg, ska diskutera det här. Vad som sen kommer det vi inte.

Under dagen krävde partidistrikten i Västmanland, med Sven Erik Österberg som ordförande, och Örebro att Håkan Juholt skulle avgå medan bland annat Norrbotten, Södra Älvsborg och Juholts hemlän Kalmar uttalade sitt stöd för den sittande partiledaren.

– Splittringen kommer att fortsätta försvåra för partiet och det återstår att se om alla kommer att sluta upp bakom Håkan Juholt. Sven Erik Österberg sitter ju i det verkställande utskottet och det väcker ju frågetecken om utskottet var enigt.

– Sen är frågan vad de som tyckte att Håkan Juholt skulle avgått gör. Partiledningens viktigaste uppgift, att hålla ihop partiet verkar väldigt svår. De måste göra det samtidigt som de måste vara offensiva politiskt i ett läge där opinionssiffrorna är de lägsta i modern tid. Det ska de göra med en partiledare som är ifrågasatt både inom partiet och utanför partiet.

– Uppgiften är ju väldigt svår.

Kommer Håkan Juholt komma tillbaka från Oskarshamn efter helgen och så fortsätter det som vanligt?
– Han måste ju fortsätta som partiledare, något annat känner vi ju inte till just nu.

Ekot