Saabs konkurs

Liverapporteringen från pressträffen

FÖLJ DIREKTRAPPORTERINGEN FRÅN PRESSKONFERENSEN:

13:27 – Allt som går att pantsätta i Saab är pantsatt, strängt sett, säger Bergqvist.

– Det påverkar vårt jobb.

13:20 – GM har kommit med ett tydligt uttalande, men det finns väl alltid öppningar i kommersiella sammanhang, säger Bergqvist.

– Vi har alltså inte lagt ner diskussionen med intressenter trots GM:s uttalande, vi är fortsatt inställda på att sälja helheten.

– Det finns intressenter som är intresserade av Saab som varumärke och Saabilarna.

13:17 Enligt konkursförvaltarna har det kommit in över 500 anbud på Saabmuseet.

– Vi har fått otroligt mycket anbud, huvudsakligen på delar – men även enskilda bilar. Men också ett antal anbud på helheten. Under nästföljande vecka ska vi utvärdera buden. Vi kommenterar inte vilka det är som har lämnat anbud. Vi kommer lämna information när vi är färdiga.

De som bjudit på helheten vill de ha kvar museeverksamheten?

– Det vet inte jag, vi känner inte till det.

Vad gör ni för avvägande?

– Vi räknar bara vad som ger mest pengar. Det är sorgligt att vi inte är en kulturvårdande myndighet. Det är inte vår uppgift är att bevara museet, även om det vore roligt om det blev så, vi ska få in så mycket pengar som möjligt.

13:16 – Vi för en dialog med intressenter. Vi hoppas det ska kunna utkristaliseras inom de närmaste 2 veckorna hur seriösa dessa är. Under den tiden utvärderar vi fortfarande vad det finns för intresse för vissa delar av Saab.

13:15 – Bouppteckningen är inte klart, vilket inte är konstigt eftersom det är ett enormt arbete. I legal mening är vi tvugna att lämna in bouppteckningen en vecka innan edgångssammanträdet.

– Vad tillgångarna är värde är vad marknaden är beredd att betala, säger Hans Bergqvist.

13:13 – Nu känner vi att vi börjar få grepp på arbetet.

– Det har pågått diskussioner med ett stort antal intessenter. Redan från första dagen. Det är intressenter, där några är intresserade av att lägga bud på hela verksamheten, några på delar av verksamheten.

13:12 – Vår uppgift är att ta hand om de tillgångar som finns och omvandla det till pengar som kan lämnas till fordingsägare.

– Det är ingen lätt uppgift (att hitta någon som tar över hela Saab) utifrån många olika förutsätningar. Saab är som en patient som under en lång tid förblött. Det brutala utslaget är att patienten är död, men inte har slutat blöd. En så här stor verksamhet självdör inte av sig själv. Det kräver tid och kostnader för att stänga ner en sådan här verksamhet.

13:09 – Vi har brottats med en svår likviditetskris, samtidigt som vi har haft för ögonen att det är synnerligen viktigt att försöka behålla värdena i helheten för Saab så att vi kan utröna om det finns möjlighet för en fortsättning av verksamhetetn. Men vi tvingas alltså inventera fram sådant som vi kan sälja under hand för att finasiera arbetet, men som inte ska påverka helheten allt för mycket. Det är ett arbete som pågår hela tiden.

13:08 – Saab Automobile är lite av en ikon och har ett stort kulturhistoriskt värde. Vi har sett en osedvanlig lojalitet bland anställda och leverantörer, säger konkursförvaltarna och fortsätter:

13:05 – Vi valde att ligga väldigt lågt i vårt informationsflöde i början. Först för att få information och sedan för att närma oss GM med något som vi ansåg var realistiskt.,

– Nu har det förändrats efter GM:s uttalande. De förekom oss på det sättet. Det får vi givetvis ta under övervägande i vår fortsatta hantering.

Bakgrund:

Idag, söndag, klockan 13 har Saabs konkursförvaltare Hans Bergqvist och Anne-Marie Pouteaux kallat till presskonferens. De har inte avslöjat på förhand vad de ska tala om, eller om några beslut gällande Saabs framtid är tagna. Men det spekuleras kring att det kan komma svar på frågorna kring vilka som väntas lägga ett bud på företaget och om det förs några seriösa diskussioner.

Möjligt är också att de ger besked om vad som händer med Saabmuseet eftersom anbudstiden gick ut i går.