"Snabbhet viktigt när ny S-ledare utses"

2:29 min

Redan den kommande veckan bör Socialdemokraterna kunna ha en ny partiledare på plats. Det anser Pia Nilsson, som sitter i partistyrelsen och är vice ordförande i Västmanlands partidistrikt.

– I dagsläget tror jag att det är viktigt att vi får en relativt snabb process och att vänta med den öppna processen till den ordinarie kongressen 2013. Nu är det viktiga att vi kan få en partiordförande som kan samla partiet, samla oss kring den politik som vi ändå har fastställt.

Hur snabbt tror du att det skulle kunna gå att få en ny partiledare på plats?

– Det är svårt att säga. Jag tror att verkställande utskottet just nu sitter och diskuterar detta och så småningom kommer att presentera ett förslag till lösning för oss i partistyrelsen.  Om det blir på fredag, under vårt ordinarie möte, eller om vi blir inkallade tidigare, det är svårt att säga i dag.

Det låter på dig som om det här skulle kunna vara klart redan före fredag?

– Jag utgår ifrån det.

Många av de socialdemokratiska partidistrikt som Ekot har pratat med är inne på samma spår som Pia Nilsson.

Christer Engelhardt, partidistriktsordförande på Gotland säger att den snabba processen ligger till grund för att partiet ska komma på benen igen.

– Jag tror att det är viktigt att det inte blir en alltför långdragen process. Så länge den frågan inte är löst kommer det att fokuseras mycket på den och inte på vår politik. Det är ju det vi försöker komma ifrån.

En så snabb process går ju inte i linje med den öppenhet som efterlyses?

– Det beror ju på vad man menar med en snabb process. Rör det sig om ett par veckor så är det svårt att ha en öppen process men handlar det om ett par månader går det kanske att vara lite öppnare.

Yoomi Renström, partidistriktsordförande i Gävleborg, ser inte ett snabbt tillsättande av en ny partiordförande och öppenheten som det primära. Hon tycker att det viktigaste är att testa nya metoder, oavsett om de är öppna eller slutna.

– Framförallt vill vi ha en bra process, det är inte snabbheten som är det viktigaste utan att det känns bra för alla inblandade.