Statsvetare: Nytänkande inom S behövs

1:46 min

Professorn i valforskning Henrik Oscarsson anser inte att Socialdemokraterna bör nöja sig med en ställföreträdande partiledare alltför länge.

– En sådan person har väldigt svårt att agera som ledare om det är tillfälligt. Det känns som en tillfällig lösning att ha en ställföreträdande partiledare ända fram till den ordinarie kongressen i april 2013. Formellt sett behöver nog en ledare komma på plats tidigare än så, det är min bedömning.

När Socialdemokraterna nu ska välja en ny ledare behöver man också komma fram till på vilket sätt det ska göras. 

Ska man som förut ha en valberedning och en sluten process, eller hitta ett mer öppet sätt att välja ordförande?

Statsvetaren Henrik Oscarsson från Göteborgs Universitet säger att en process då kandidater öppet ställs mot varandra, ungefär som i de amerikanska primärvalen, skulle kunna vara en väg för partiet att framstå som nytt och intresseväckande.

– Just nu ligger socialdemokratin nere för räkning och man måste visa på alla fronter att man är ett nytt parti, inte bara ideologiskt och i sin samhällsanalys utan också organisatoriskt. Ett sätt skulle kunna vara ett nytt sätt att utse sin ledare.

Efter en lång period med dalande opinionssiffror under Håkan Julholts ledning hoppas många socialdemokrater på en vändning, men opinionsmässigt lär det dröja tror Henrik Oscarsson från Göteborgs Universitet.

– Innan en ny ledare är på plats, åtminstone en ställföreträdande, så tror jag att opinionen avvaktar, det kommer inte att hända någonting. Det är ett vänteläge och ett osäkert läge och då gör man inga opinionsframgångar.