Måndagsledtråden i Steg för steg, vecka 4

0:56 min

Måndagsledtråd vecka 4

Låt

När den kom till stånd var den nummer två i sitt slag. Albert och Yngve stod för förslaget och genomförandet, men "De som skaftade släggorna, de som skärpte borrarna och dagligen förde arbetet vidare på sina armar har endast lämnat efter sig detta opersonliga minnesmärke sedan de samlat ihop sina ägodelar och dragit vidare till nya strävanden. - "