P4 Gävleborg granskar

Oro över partiska tolkar

1:30 min

Trots att många asylsökande kommer från väpnade och etniska konflikter kan deras tolk vara från motparten i konflikten. Det hände Manash och hennes son Ruslan som flydde från Tjetjenien.

Migrationsverket kunde bara erbjuda ryska tolkar.

– Det är inte lätt att berätta för en rysk tolk vad ryska legosoldater har gjort, säger Manash.

Manash och Ruslans släktingar dödades av ryska soldater och Ruslan var själv aktiv i den tjetjenska motståndsrörelsen. Han hotades och misshandlades och flydde för sitt liv från den ryska polisen.

Vågade inte berätta
Att sen prata om det med en rysk tolk kändes svårt, berättar Manash. Ruslan kan inte uttrycka sig så bra på ryska och han vågade inte berätta om allt han varit med om för den ryska tolken.

– I brevet från Migrationsverket stod det att vi skulle få en tjetjensk tolk, men när vi kom dit så var det en rysk, berättar Manash.

Christian Blackmon är chef för Migrationsverket i Gävle. Han säger att de gör vad de kan för att de asylsökande ska få tolkning på det språk de efterfrågar. Men han tycker inte att man kan ta hänsyn till om tolken tillhör motparten i en konflikt. En kristen från Irak kan få en muslimsk tolk och en tjetjen kan få en rysk tolk.

– Det är svårgenomförbart att skaffa fram tolkar med specifika bakgrunder eller åsikter.

"Omöjligt att få tolk"
Tolkarna ska däremot vara så professionella så att deras bakgrund inte påverkar processen, säger Christian Blackmon. Men Manash är besviken på Migrationsverket.

– När det handlar om småsaker som att gå till vårdcentralen, då är det möjligt att få en tjetjensk tolk. Men när det handlar om något så viktigt som intervjun hos migrationsverket, nej, då är det omöjligt, säger Manash.

Kerstin Edquist
kerstin.edquist@sverigesradio.se

Fernando Arias
fernando.arias@sverigesradio.se