Tema: Forskningsobjekt

Tusentals skolbarn har genom åren fascinerats av de siamesiska tvillingarna - utställda i Naturaliekabinettet på Naturhistoriska muséet i Göteborg. En gång ett preparat för forskning, ett bytesobjekt läkare imellan. Sedan utställda, på museum, tills de nyligen togs bort av etiska skäl, i väntan på en ny placering. 
Vad händer med vår blick på människan - när människan blir ett forskningsobjekt?
Den här veckan möter du de betraktade, med eller utan en egen röst.