Ostar får Hansjö att gå från avfolkning till utveckling

12 min

Anita Boman Daniels och Kent Daniels har sedan några år ett jordbruk ned ca 80 kor. Fallande mjölkpriser gjorde att man sökte lösningar som ledde till att starta ett gårdsmejeri. Idag läggs ystning och osttillverkning till det gtraditionella atbetet med korna. Förädlingen av mjölk till ost har fått jordbruket att visa livskraft och utvecklas med gårdsbutik och framtidsplaner.