SJUKVÅRD

Ökat hot för mässling i Sverige

1:30 min

Mässlingen hotar åter Sverige. Med ett allt större internationellt resande, och efter ett utbrott förra året i Europa där åtta dog, uppmanar nu regionens smittskyddsläkare Peter Ulleryd alla som inte är vaccinerade att ta sprutan snarast.

-- Risken att få mässling ökar eftersom vi reser mer och fler turister kommer hit, säger smittskyddsläkaren Peter Ulleryd.

Mässling är en mycket smittsam sjukdom som fortfarande är vanlig i fattigare delar av världen.

– I Afrika till exempel pågår mässlingepidemier konstant, säger Peter Ulleryd.

Även i Europa har det på sistone blivit vanligare med mässlingsutbrott. Frankrike har bland annat drabbats hårt och det beror på att det är färre som vaccinerar sig där än i till exempel Sverige.

I Sverige är det störst risk att de som är födda mellan 1960 och 1982 riskerar att bli smittade. Är man född före 1960 har man med största sannolikhet redan haft sjukdomen och kan därför inte bli smittad igen.

Nästan alla barn födda efter 1982 har blivit vaccinerade. Men trots hög andel vaccinerade var det ett trettiotal som sökte vård mot mässling i Sverige under 2011, varav fyra i Västra Götaland.

– De som har haft mässling tycker ofta att det är den värsta sjukdom de haft, säger Ulleryd. Samtidigt finns det enstaka barn i Sverige som inte kan vaccinera sig och de har inget gott skydd. Då är det viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig så vi inte får något utbrott eller spridning.