Falköping

Nya invånare till Falköping

1:29 min

Somaliska familjer i Falköping är lättade efter Migrationsöverdomstolens beslut om att DNA-tester kan göra det möjligt att förenas med sina barn som är kvar i Somalia. Men det här ställer också krav på kommunerna.

I och med att Migrationsöverdomstolen godkänt uppehållstillstånd med hjälp av DNA-analys väcktes hoppet hos Sahra Ali  från Stenstorp, som är en av de somaliska föräldrar vars barn nekats att komma hit.

– Jag känner glädje om också mina barn kommer hit till Sverige, säger hon.

Många nya barn
Tidigare har skriftlig dokumentation över blodsband mellan föräldrar och barn varit ett krav. DNA-metoden kommer att ge många nya medborgare tror Dan Hovskär, andre vice ordförande i integrationsutskottet i Falköping.

Det kan röra sig om mellan 200 och 250 barn, enligt beräkningar.

Arbete för kommunerna
För att kunna ta emot så många barn krävs en hel del arbete från kommunens sida.

– Det vi jobbar med är ju skolfrågor och barnomsorg, men också ett nytt medborgarkontor som ska fungera som en mötesplats.

Falköpings kommun hoppas att framöver få ekonomiskt stöd från regerningen för kostnaderna som det här medför.

 Men för Sahra Ali från Stenstorp finns inget pris som är för högt för att förena en familj.

– Barnen har rättigheter.