Västeråsare yngsta professorn i matematikdidaktik

6:07 min

Svenska elevers kunskaper i matematik blir allt sämre, det visar statistik från bland annat TIMSS, (studier som undersöker elevers kunskaper i matematik).

Det här vill västeråsaren och matematikern Andreas Ryve ändra på. Han blev nyligen utnämnd till världens yngsta professor i matematikdidaktik vid Mälardalens högskola och jobbar nu bland annat med att förbättra klassrumsundervisningen i matematik.