Östros: "Ser mig inte som kandidat"

Socialdemokraternas tidigare ekonomisk-politiske talesperson Thomas Östros svarar nu för första gången på frågan om han vill bli ny partiledare för socialdemokraterna.

– Jag ser inte mig själv som någon kandidat. Jag har planerat för att efterhand lämna politiken och har inte haft någon anledning att ompröva det, säger Thomas Östros på väg in till riksdagsgruppens möte.

Samtidigt stängde Östros inte dörren helt utan hänvisade till vad tidigare S-ministern Morgan Johansson sa tidigare i dag när han uppmanade nej-sägarna inom partiet att ompröva sina svar.

– Sedan är det så att partiet är i ett svårt läge. Det Morgan Johansson har sagt om att om verkställande utskottet bestämmer sig för att tala med någon person särskilt, då finns det ett särskilt ansvar att tänka efter. Naturligtvis är det så att det här kanske är den svåraste uppgiften som finns i vårt samhällsliv, att leda det stora socialdemokratiska partiet. Det är inte konstigt om man tvekar och ryggar tillbaka, man måste också ha rätt att säga nej, säger Thomas Östros.

– Alla har en skyldighet att samtala med verkställande utskottet om de bestämmer sig för att peka ut en person och säger: du är lämplig för det här uppdraget, säger Thomas Östros.

Det gamla uttrycket "om partiet kallar" ska man inte underskatta?

– Jag tror att Morgan Johansson var inne på någonting viktigt, alla som finns i partiets ledning har naturligtvis ett ansvar, särskilt i ett krisläge. Han pekade särskilt på dem som har ansvaret att vara talespersoner för olika frågor och det tror jag är en riktig bedömning. Själv befinner jag mig en bra bit ifrån partiledningen och är riksdagsledamot och har precis berättat hur jag tycker och tänker, säger Thomas Östros.