Allt fler svenskar hamnar i fängelse utomlands

2:13 min

Enligt utrikesdepartementet har antalet frihetsberövade i utlandet fördubblats sedan 2005. Den senaste tiden har terroristdömda journalisterna Martin Schibbyes och Johan Perssons fall fått mycket uppmärksamhet.

Hela tiden frihetsberövas svenskar utanför Sverige säger Jon Åström Gröndahl, kansliråd på UD.

– Det görs nästan varje dag, vi får in nya ärenden om frihetsberövade svenskar utomlands.

Vilken typ av brott handlar det oftast om?

– Det är relativt vanligt med narkotikarelaterad brottslighet, ekonomisk brottslighet, tillgreppsbrott även sexualbrott.

USA, Tyskland och Polen är vanligaste länderna där svenskar hamnar bakom galler. Många konsulära fall gäller också Thailand. Jon Åström Gröndahl beskriver en kontinuerlig ökning. Cirka 200 svenska medborgare sitter frihetsberövade utomlands nu, en fördubbling sedan 2005, enligt UD:s beräkningar. Men någon exakt statistik förs inte. Det är både personer som fått en dom och sådana som släpps efter något dygn. UD förklarar ökningen.

– Vi gör bedömningen att det beror till största delen på det ökande resandet. Det är också ett annorlunda resande i dag.

Resandet är mer äventyrligt och går till nya platser, säger kanslirådet. Ett växande problem är att personer stannar längre än visumet tillåter.

– Det som brukar kallas ”overstay”, det vill säga att man som resenär stannar längre än vad ens visum eller landets övriga bestämmelser medger. Det är brott som, i vissa länder ser man mycket allvarligare på det här, än vad man kanske gör i andra länder. Det innebär att man vid utresan kan bli kvarhållen, förhörd och i vissa fall frihetsberövad och då komma under utredning för varför man har valt att stanna.

UD:s jourverksamhet som hjälper svenskar i nöd utomlands har svällt och arbetar dygnet runt.  Ambassaderna hjälper frihetsberövade med listor på advokater, pengar till mat och försöker övervaka att rättegångar blir rättvisa. UD anser att fallen med fängslade journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson i Etiopien samt journalisten Dawit Isaak i Eritrea skiljer sig från andra eftersom det handlar om personer som fängslats i sin yrkesutövning.