P1

Att bo - i kollektiv

De senaste sex kollektivhusen som byggts i Sverige har varit för äldre. Att bo besöker kollektivet Landgången i Malmö, ett av de kollektiva boendena för lite äldre.

Men man besöker också kollektivhuset Fiolen som ligger i en av de mest kollektivtäta städerna i landet, Lund. Här finns boende i alla åldrar och alla slags familjebildningar.

–  I början trodde jag ordet kollektiv betydde mycket mera men detta är "kollektiv light" kan man säga. Vi gör några saker gemensamt men varje familj har sina tider att passa med små barn och sådana saker, säger Liber de Lucia kollektivets äldsta medlem.

Att bo frågar också barnen hur deras drömboende ser ut, i varje program. Först ut är femåringar på Bergabo förskola i Eslöv.

Programledare Petra Quiding