Det här är politikern Stefan Löfven

3:40 min

Stefan Löfven har redan tidigare förekommit i spekulationerna som ny partiordförande. Han har lång facklig bakgrund och har lett IF Metall sedan det bildades 2006. Ekots inrikespolitiska kommentator beskriver Stefan Löfvens historia och framtid inom politiken.

Socialdemokraternas verkställande utskott (VU) kommer att föreslå IF Metalls ordförande Stefan Löfven som ny partiledare. Uppgiften bekräftas för Ekot av flera källor.

Förslaget om Stefan Löfven är förankrat under dagar av kontakter mellan Socialdemokraternas olika distrikt och partiledningen i Stockholm. En partistyrelse, utökad med ett antal distriktsordförande, väntas utse Löfven i morgon fredag.

Enligt uppgifterna till Ekot kommer ingen extra kongress att kallas in. Stefan Löfven är redan kongressvald ledamot (suppleant) av Socialdemokraternas verkställande utskott och anses vara ett samlande namn i det oroliga partiet.

De första kommentarerna från socialdemokrater är positiva.

Stefan Löfven sitter inte i riksdagen, vilket har ansetts vara en nackdel för partiledarskapet. I nästa skede väntas emellertid Socialdemokraterna göra en förändrad uppställning i parlamentet för att försöka öka trycket på regeringen där.

Löfvens förmåga som partipolitisk debattör är oprövad, men han har lång och bred erfarenhet av arbetsmarknadspolitiken. Jobb, arbetsrätt och näringspolitik har varit centrala frågor under hela hans fackliga karriär.

Han namn är respekterat även i den borgerliga regeringskretsen. Inte minst sedan han bidragit till en avtalsuppgörelse under finanskrisen för ett par år sedan, när IF Metall gick med på att sänka lön och arbetstid tillfälligt, med motiveringen att det skulle hjälpa svensk ekonomi.

Stefan Löfven har också varit aktiv i energidebatten, där han och hans förbund inte har velat avveckla kärnkraften i "förtid" med motiveringen att det skulle innebära ökade kostnader för industrin och leda till färre jobb. IF Metall har också samarbetat med Svenskt Näringsliv och industrin i det så kallade "nätverket för framtidens energi".

Energi- och klimatfrågan är en fråga där Stefan Löfven kan vänta sig intern debatt. Socialdemokraternas huvudkompromiss är att vara för att kärnkraften ska avvecklas. Stefan Löfven själv har länge förespråkat en blocköverskridande uppgörelse om energipolitiken.

IF Metalls ordförande har förekommit ofta i nyheterna under den långa historien om Saabs framtid och också i debatten om girighet hos näringslivets direktörer, som han kritiserat för att ta för sig själva medan de tycker att de anställda ska hålla igen på lönekraven.

Den fackliga debatten kring Stefan Löfven har inte enbart gällt det fackligt kontroversiella "krisavtalet" för några år sedan, utan också att IF Metall sagt nej till en LO- samordning om särskilda kvinnolönepotter. Motiveringen var bland annat att förbundets egna lågavlönade kvinnor skulle ha fått lägre löneökningar än kvinnor i andra LO-förbund med den konstruktion som diskuterades då.

Lena Sommestad, ordförande för Socialdemokraternas kvinnoförbund vill inte kommentera att Stefan Löfven tar över som partiledare förrän partiet självt har gått ut med uppgiften. Hon uppger till Ekot att Kvinnoförbundet alltid brukar framföra att man vill se kvinnlig partiordförande, men att det viktigaste är att partiordföranden har förmågan att bygga ett jämställt lag och har en stark profilering av kvinnors frågor.