Kompetensbrist kan hota tillväxten i länet

1:23 min

Det kan bli brist på flera yrkesgrupper i länet i framtiden. Det gör att Länsstyrelsen är oroad över företag flyr Stockholmsområdet framöver.

En ny rapport som presenteras idag visar att det kommer bli brist på utbildade tekniker, ingenjörer och lärare fram till 2020.

– Tittar man långsiktigt riskerar det att hämma tillväxten i företagen, och tittar man i ett skräckscenario så skulle det vara att företagen väljer att lämna Stockholm, säger Jonas Örtquist som jobbar på Länsstyrelsen avdelning för tillväxt.

År 2020 kommer det att finnas alldeles för få tekniken, ingenjörer, lärare och personer som kan jobba inom omsorgen i länet. Däremot kommer det att finnas för många ekonomer, journalister och socionomer.

Prognosen visar att fram till 2020 väntas efterfrågan på arbetskraft i länet öka med cirka 200 000 personer och tre av fyra väntas behöva eftergymnasial utbildning.

För att få det här att gå ihop, står länet inför tre stora utmaningar enligt Länsstyrelsen.

Underlätta för ungdomar att ta sig ut på arbetsmarknaden. Mer inflyttning, främst av personer i åldern 25 till 34 år med högskoleutbildning, och att invandrares kompetens tas bättre tillvara.

– Dels behövs det en bättre matchning mellan utbildningssystem och arbetsmarknad, men jag tror också att man behöver bli bättre på att hitta andra sätt, det handlar om att synliggöra alla utrikesföddas kompetenser genom validering och så, det handlar också om att förkorta vägen från studier till arbete genom att utbildningarna blir mer arbetsmarknadsinriktade och ligger närmare företagen, säger Jonas Örtquist.