"Stefan Löfven måste sluta jobba för kärnkraft"

2:28 min

Den blivande socialdemokratiska partiledaren Stefan Löfven har som IF Metall-ordförande uttalat sig för en fortsatt utbyggnad av kärnkraften, tvärtemot den socialdemokratiska partilinjen att kärnkraften ska avvecklas. Nu måste Löfven ändra sin syn på utbyggnad, enligt Jonas Gunnarsson som ansvarar för kärnsäkerhetsfrågor i Socialdemokraterna.

– Det får han sluta med att jobba för. Han får ju en annan uppgift om han nu blir partiordförande än den han haft som ordförande i IF Metall. Det hoppas jag att han förstår. Så är det för alla som tar på sig ett politiskt uppdrag, att man är mer än företrädande för sin egen åsikt, säger Jonas Gunnarsson.

Socialdemokraterna är kritiskt till regeringens beslut att ta bort förbudet mot att bygga ny kärnkraft i Sverige. Partiet har tvärtom kongressbeslut på att kärnkraften successivt ska avvecklas.

Men det här är ingen lätt fråga för Socialdemokraterna eftersom det finns många och olika åsikter om kärnkraften inom partiet.

Frågan är då hur mycket partiordföranden kan påverka den linje partiet ska ha i framtiden? Inte särskilt mycket, tror Matilda Ernkrans som är ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. 

– Jag känner mig trygg med att den politik vi drivit och bestämt på kongressen i demokratisk ordning är den vi kommer att fortsätta driva, säger hon.

Stefan Lövfen har som Metallordförande uttalat sig för en bred energiöverenskommelse med partier från båda blocken för att trygga besluten långsiktigt, något som också Socialdemokraterna önskar.

Skillnaden är bara att Stefan Löfven hoppas att den överenskommelsen ska innebära att vi senast 2015 har beslutat att bygga ny kärnkraft i Sverige.

– Kärnkraften står för 50 procent av vår elproduktion, och det är väldigt mycket. Att tro att den kan försvinna utan att det får konsekvenser på utsläpp eller att vi får elbrist är enligt vårt sätt att se det lite blåögt, sa Löfven i tv-programmet Agenda i höstas.

Lars Johansson är gruppledare för Socialdemokraterna i näringsutskottet, som behandlar energifrågorna i riksdagen. Enligt honom måste Stefan Löfven anpassa sig till den socialdemokratiska linjen, men han konstaterar också att den linjen kan förändras.

– Det är så att alla omfattas av det program vi gick till val på och den politik som gäller för innevarande mandatperiod. Sen finns alltid utrymme att tolka det eller att förändra politiken. Politik är en levande materia, säger Lars Johansson.