Läkemedelsrester i gotländskt avloppsvatten

2:42 min

Det finns spår av många läkemedel även i gotländska vattendrag, visar en stor miljöstudie som gjorts på uppdrag av Naturvårdsverket, som länsstyrelsen på Gotland deltagit i.

På Gotland analyserades prov från Visby reningsverk och vatten från Gothemsån.

Analyserna visar att det fanns rester från 53 olika läkemedel i avloppsvatten från Visby reningsverk och 34 i Gothemsån.

Halterna i Gothemsån var lika höga eller högre än i nationella prover, medan halterna från Visby reningsverk var lika höga eller lägre än nationellt.

Halterna i Gothemsån var högre för tre substanser än i andra provtagna ytvatten.

Det saknas kunskap om hur läkemedel påverkar livet i vattendragen, men det anses inte finnas några risker för människor med de halter som nu har uppmätts.

För att minska läkemedelsresterna i vattendragen krävs både att producenterna miljöanpassar läkemedlen bättre och att konsumenterna tar hand om överblivna läkemedel och lämnar in dem till apotek, istället för att spola ner dem i toaletten, säger Emelie Veijlens på länsstyrelsen på Gotland.

I hela landet har man hittat 85 olika läkemedelssubstanser i utgående avloppsvatten och 66 i ytvatten. Det är rester från antiinflamatoriska läkemedel och läkemedel mot depression, allergi eller typ 2-diabetes.
Det har också hittats substanser som ingått i läkemedel som inte längre går att köpa.