Malmö

Ask öppnar upp för avlyssning

1:36 min

Justitieminister Beatrice Ask öppnar för tanken att polisen ska få använda hemlig telefonavlyssning i utredningar om vapenbrott - trots att det inte fanns med bland de förslag till ändringar av vapenlagen som hon kom med i förra veckan. Det sa hon efter ett möte med polisen i Malmö i dag.

- Man kan tänka sig att om man har en utredning som rör vapenbrott, grova vapenbrott eller handel med illegala vapen då ska det finnas vissa möjligheter att kunna använda hemlig telefonavlyssning utan att man direkt kopplar det till ett tänkbart straff, sa Beatrice Ask (M).

I dag krävs att det brott någon misstänks för kan ge minst två års fängelse för att polisen ska få använda hemlig telefonavlyssning. För grovt vapenbrott är minimistraffet i dag ett halvårs fängelse.

I det förslag om ändringar i lagen som Beatrice Ask kom med i förra veckan var det inte ändrat, vilket kritiserades av polisen. Men i dag säger Ask att hon tycker att polisen borde få använda hemlig telefonavlyssning i utredningar om vapenbrott. När ett förslag kan komma vill hon dock inte säga.

- Jag vill inte säga när vi kommer att ha slutfört det. Det här är ju ett löpande arbete. Polisen är angelägen om att få det på plats snabbt. Nu får man ganska snart ändå en skärpning som innebär att man kan ingripa mer resolut mot illegala vapen. Det tycker jag är bra, sa Beatrice Ask.

Mötet hos polisen i Malmö i dag handlade om illegala vapen och organiserad brottslighet. Med på mötet var också EU-kommissionär Cecilia Malmström som tog med sig önskemål från polisen om att polissamarbetet i Europol, som hon ansvarar för, ska bli bättre.

- De skickade med att de tycker att Europol borde jobba mer systematiskt med att dela med sig av kunskapen om illegala vapen i olika länder. Den kunskapen finns ju, men tydligen finns det inga mekanismer för att sprida den. Det tar jag med mig tillbaka, sa Cecilia Malmström.