Ny press på Cyperns regering att lösa konflikt

1:57 min

Cyperns regering pressas ytterligare för att lösa konflikten mellan grek- och turkcyprioter. Samtal i veckan mellan de båda parterna och FN:s generalsekreterare ledde inte till några lösningar.

Cypern pressas nu allt hårdare av FN. Turkiet hotade i somras med att frysa sina relationer med EU, om Cypern som planerat blir EU:s ordförandeland från den 1 juli, utan att ha hittat en lösning på konflikten.

Samtidigt växer en frustration och misstro bland grekcyprioter som anser att de pressas till kompromisser som enbart gynnar den turkiska sidan.

Det handlar om mark som Turkiet skulle lämna tillbaka, om bosättare från Turkiet till Norra Cypern efter invasionen 1974 och om grekcypriotiska flyktingars rätt att återvända eller få kompensation.

Den politiska analytikern Stefanos Evripidou säger att det finns en majoritet bland de unga som hellre ser separation än en återförening.

– De upplever inget behov av att återförenas eftersom grekcyprioterna har klarat sig utmärkt under flera ekonomiska kriser och har en välfungerande socialvälfärd som är tillgänglig även för turkcyprioter, säger han.

En folkomröstning 2004 visade att en majoritet av turkcyprioterna var för en återförening medan de flesta grekcyprioterna var emot.

Trots det finns det flera ungdomar som vill se en lösning, men en lösning som är en bra kompromiss och som gynnar båda sidorna och inte bara en sida.

20 årige Panos Panagiotopoulos säger att majoriteten av grekcypriotiska ungdomar tänker ”Jag har min familj, min framtid min utbildning, varför ska jag bry mig om en återförening?”